Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund jest zapewnienie wysokiego dochodu bieżącego zgodnie z zasadami ostrożnego inwestowania, z jednoczesnym dążeniem do ochrony kapitału akcjonariuszy.

Fundusz Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund będzie lokować swoje aktywa głównie w amerykańskie papiery wartościowe o stałym dochodzie o ratingu inwestycyjnym i docelowym przeciętnym terminie zapadalności poniżej 3 lat. Dla celów tego funduszu papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym to papiery wartościowe o ratingu co najmniej BBB- agencji S&P lub Baa3 agencji Moody’s. Ponadto fundusz może dążyć do zaangażowania w rynek papierów wartościowych, w które głównie lokuje aktywa zawierając serię umów nabycia i sprzedaży lub stosując inne techniki inwestycyjne, w tym tzw. mortgage dollar rolls.

Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: