Franklin U.S. Growth Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin U.S. Growth Fund

Podstawową strategią inwestycyjną funduszu Franklin U.S. Growth Fund jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów głównie w instrumenty udziałowe spółek ze Stanów Zjednoczonych.

Fundusz Franklin U.S. Growth Fund może również lokować swoje aktywa w instrumenty udziałowe spółek mieszczących się w innych krajach, lecz notowanych na jednej z giełd w USA. Fundusz dąży do lokowania swoich aktywów w spółki w zróżnicowanych branżach, które mają ponadprzeCiętny potencjał wzrostu w porównaniu z całością gospodarki, i które są bardzo konkurencyjne w swojej branży.

Zbiorczo lokaty funduszu będą na ogół wykazywały podobne właściwości jak akcje w indeksie giełdowym Russell 1000 Growth (wskaźniki P/E, P/B, wzrost dochodu, kapitalizacja rynkowa, itd.). Fundusz może dodatkowo lokować swoje aktywa w amerykańskie świadectwa depozytowe.

Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin U.S. Growth Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: