Polisy inwestycyjne Skandia


Polisy inwestycyjne Skandia

Szukasz nowoczesnej formy inwestycji? Rozważ ulokowanie swoich oszczędności w polisę Skandia w ramach której dostępne jest kilkadziesiąt czołowych funduszy i portfeli inwestycyjnych.

Skandia to międzynarodowa grupa kapitałowa, która zarządza aktywami wysokości ponad 100 miliardów USD i prowadzi działalność w 25 krajach świata położonych na pięciu kontynentach. Jest notowana na giełdach w Londynie, Sztokholmie, Kopenhadze, Frankfurcie. W Polsce dystrybucję polis Skandia prowadzą m.in. doradcy finansowi Goldenegg, których formularz kontaktowy zamieszczamy poniżej.

Wysłanie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Pod formularzem znajduje się szczegółowa lista ofert inwestycyjnych dostępnych w ramach polis Skandia.


Oferta inwestycyjna polis Skandia

Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Allianz Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZW BK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Arka BZW BK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnego Zarządzania

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz CU Obligacji
Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz CU Polskich Akcji

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych
DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji

ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji
ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy

Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty (poprzednia nazwa: Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiZrównoważony Środkowoeuropejski)
Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty (poprzednia nazwa: Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiAkcji)
Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty (poprzednia nazwa: Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiObligacji)
Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (poprzednia nazwa: Fundusz Inwestycyjny Otwarty CitiPieniężny)

Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Pioneer Pieniężny

SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
SEB 3 Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Skarbiec – Obligacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty Instrumentów Dłużnych
Skarbiec – Akcja Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji
Skarbiec – Kasa

UniKorona Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
UniKorona Obligacje Fundusz Inwestycyjny Otwarty
UniKorona Akcje Fundusz Inwestycyjny Otwarty
UniKorona Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

AllianceBernstein – Global Growth Trends Portfolio

JPMorgan Funds – Europe Equity Fund

Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global
Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe

Merrill Lynch IIF Global Opportunities Fund
Merrill Lynch IIF US Basic Value Fund
Merrill Lynch IIF Emerging Europe Fund
Merrill Lynch IIF Japan Opportunities Fund

Skandia Euro Bond Fund
Skandia Total Return USD Bond Fund
Skandia Emerging Market Debt Fund
Skandia Pacific Equity Fund
Skandia US All Cap Value Fund

Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Growth (Euro) Fund

Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 2020
Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 2021

Portfel Modelowy Zrównoważony
Portfel Modelowy Stabilnego Wzrostu
Portfel Modelowy Akcyjny
Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji

Oceń ten artykuł: