Fundusz Skarbiec Obligacja


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Skarbiec

Fundusz Skarbiec Obligacja

Fundusz Skarbiec Obligacja umożliwia uzyskanie stałego i bezpiecznego dochodu z inwestycji, konkurencyjnego dla długoterminowych depozytów bankowych lub bezpośredniej inwestycji w obligacje.

Niskie ryzyko inwestycyjne zapewnia stabilny wzrost zainwestowanego kapitału w dłuższym okresie czasu. Fundusz Skarbiec Obligacja inwestuje w długoterminowe obligacje rządowe, bony skarbowe, papiery komercyjne (o wysokiej rentowności w stosunku do ryzyka, jakie jest z nimi związane) oraz, dla zachowania płynności, w lokaty bankowe.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Skarbiec

Oceń ten artykuł: