Fundusz ING Gotówkowy


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne ING

Fundusz ING Gotówkowy

Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla osób, które chcą inwestować bezpiecznie.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności w bony i obligacje głównie skarbowe oraz w krótkoterminowe depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w akcje.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy ING

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: