Fundusz ING Akcji


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne ING

Fundusz ING Akcji

Profil inwestora

Fundusz ING Akcji przeznaczony jest dla osób, które akceptują ryzyko polskiego rynku akcji i chcą gromadzić oszczędności przez dłuższy czas.

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada inwestowanie średnio 90% aktywów w akcje – głównie polskie. Fundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Średnio 10% aktywów jest inwestowane w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. ING FIO Akcji lokuje w akcje co najmniej 70% wartości aktywów.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy ING

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: