Fundusz ING Zrównoważony


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne ING

Fundusz ING Zrównoważony

Profil inwestora

Fundusz ING Zrównoważony przeznaczony jest dla osób, które chcą gromadzić oszczędności przez dłuższy czas inwestując w instrumenty o średnim ryzyku.

Polityka inwestycyjna

Fundusz ING Zrównoważony inwestuje średnio 50% aktywów w akcje – głównie polskie. Fundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Średnio 50% aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy ING

Oceń ten artykuł: