Fundusz Skarbiec Kasa


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Skarbiec

Fundusz Skarbiec Kasa

Fundusz Skarbiec Kasa pozwala na osiągnięcie zysku porównywalnego z terminowymi lokatami bankowymi – jest alternatywą dla krótkoterminowych lokat bankowych, rachunków osobistych (ROR) oraz lokat a’ vista.

Fundusz Skarbiec kasa umożliwia uzyskanie stałego i bezpiecznego dochodu dzięki lokowaniu aktywów w krótkoterminowe papiery wartościowe o najwyższej wiarygodności: bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu oraz bony komercyjne najlepszych przedsiębiorstw.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Skarbiec

Oceń ten artykuł: