Fundusze zrównoważone | bezpieczne


Fundusze zrównoważone | bezpieczne

Fundusze inwestycyjne zrównoważone inwestują swoje aktywa w różne rodzaje produktów finansowych, dzięki czemu zapewniają sobie możliwość korzystania z bardzo szerokiej gamy produktów inwestycyjnych

Przykładowo:
– Fundusz DWS Zrównoważony inwestuje według schematu: 55% WIG20, 45% 6 miesięczna stawka WIBID;
– profil AIG Nowa Europa stawia na podział 50% – akcje, 50% – obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne oraz gotówka,
– Unikorona Zrównoważony przyjmuje, że udział akcji nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów,
– GTFI Stabilnego Wzrostu stawia na portfel o podziale gotówka – 10%, akcje – 30%, obligacje – 60%,
– KBC Stabilny przyjmuje, że akcje stanowią do 50% portfela, a co najmniej 50% dłużne papiery wartościowe.

Reklama

Chcesz zainwestować w fundusze?

Deutsche Bank PBC S.A. udostępnia największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał ten bank za nr 1 na polskim rynku private bankingu.

Jeśli wyślesz poniższy formularz kontaktowy, to w ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty i umówić spotkanie. Po wysłuchaniu go podejmiesz ostateczną decyzję czy chcesz skorzystać z usług Deutsche Bank PBC. Wysłanie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

Nie wybrałem jeszcze żadnej formy inwestycji – oczekuję porady w tym zakresie

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Union Investment
Interesują mnie fundusze Allianz

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.). "

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

 

Działające w Polsce fundusze zrównoważone (wybór)

AIG FIO Stabilnego Wzrostu | Allianz Stabilnego Wzrostu | Arka Stabilnego Wzrostu | Arka Zrównoważony | BPH Stabilnego Wzrostu | BPH Aktywnego Zarządzania | DWS Zabezpezpieczenia Emerytalnego | DWS Zrównoważony | SEB1 – Zrównoważonego Wzrostu | SEB4 – Stabilnego Wzrostu | Skarbiec Profit Plus | Skarbiec TOP Stabilnych | Skarbiec III Filar | ING Zrównoważony | ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus |

Użyteczne linki:

Citibank Handlowy: Fundusze zrównoważone
"Gdy akceptujesz podwyższony poziom ryzyka i jesteś skłonny zainwestować kapitał na co najmniej 2 lata, możesz zyskać istotnie więcej niż na lokatach bankowych. Taką szansę dają Ci fundusze zrównoważone. Fundusze zrównoważone inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje."

Bossa.pl: Charakterystyka funduszy zrównoważonych
"Fundusze inwestują w akcje i papiery dłużne. Udział akcji w stosunku do innych instrumentów w portfelu typowego funduszu zrównoważonego wynosi najczęściej od 30% – 70%. Struktura lokat funduszy zmienia się w zależności od sytuacji na rynku akcji, prognozy wzrostu gospodarczego, poziomu inflacji, wysokości stóp procentowych. Fundusze inwestują w akcje renomowanych spółek giełdowych oraz najbezpieczniejsze papiery dłużne (obligacje rządowe, bony skarbowe)."

Investment Fund Market: Fundusze zrównoważone
"Oferta funduszy zrównoważonych przeznaczona jest dla inwestorów którzy oczekują zysków znacznie przewyższających te, które można uzyskać z tradycyjnych lokat bankowych, jednakże nie są zainteresowani podejmowaniem zbyt wysokiego ryzyka wynikającego z wahań kursów jednostek uczestnictwa."

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze zrównoważone | bezpieczne" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: