Fundusz Arka BZ WBK Zrównoważony


Fundusz Arka BZ WBK Zrównoważony

[08.10.2007] Fundusz Arka BZ WBK Zrównoważony może inwestować w akcje miedzy 30% a 70% aktywów, przy czym jego inwestycje w akcje opierają się głównie na analizie fundamentalnej, badającej kondycje całej gospodarki, danej branży oraz konkretnych spółek. Środki niezainwestowane w akcje są lokowane w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.

Opisany sposób inwestowania ma dostarczyć uczestnikom wzrost wartości w okresie koniunktury giełdowej i jednocześnie ograniczać spadki wartości w okresie bessy. Fundusz jest polecany w przypadku inwestycji długoterminowych, planowanych na minimum 5 lat.

Arka BZ WBK Zrównoważony należy do funduszach bezpieczniejszych od funduszy akcji. Jednak jego wycena jest również w dużym stopniu zależna od wahań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Strategia długoterminowa pozwala zmaksymalizować prawdopodobieństwo atrakcyjnych zysków.

* * *

Jednostki uczestnictwa Funduszy Arka można nabyć w placówkach i oddziałach wielu różnych dystrybutorów, takich jak:

Bank Zachodni WBK S.A.
Dom Maklerski BZ WBK S.A.
BRE Bank SA Private Banking
Dom Inwestycyjny BRE Banku SA
Deutsche Bank PBC S.A.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA
Bank Millennium S.A. Prestige

Więcej informacji:
Ulotka informacyjna
| Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Arka

Nota prawna: Przed użyciem strony " Fundusz Arka BZ WBK Zrównoważony" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: