Fundusz Skarbiec III Filar


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Skarbiec

Fundusz Skarbiec III Filar

Fundusz został stworzony dla inwestorów zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem, myślących o przyszłej emeryturze w trzecim filarze reformy emerytalnej.

SKARBIEC-III FILAR umożliwia również pracodawcom bezpieczne lokowanie nadwyżek finansowych, w długim okresie czasu, w celu zgromadzenia środków przeznaczonych na wypłaty dodatkowych świadczeń emerytalnych uczestnikom Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Fundusz Skarbiec III Filar inwestuje w długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa i akcje spółek giełdowych o najwyższej wiarygodności, stosując zasadę minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Skarbiec

Oceń ten artykuł: