Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu

Fundusze Allianz

Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu

[28.10.2007] Celem inwestycyjnym Subfunduszu Allianz Stabilnego Wzrostu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz Stabilnego Wzrostu dołoży wszelkich starań dla zrealizowania celu inwestycyjnego, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia.

Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu realizuje cel inwestycyjny przez inwestowanie średnio 25% wartości aktywów Subfunduszu w akcje i obligacje zamienne. Średnio 75% wartości aktywów Subfunduszu jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Subfundusz może inwestować aktywa w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami statutu Allianz FIO.

Stopą odniesienia dla oceny efektywności Subfunduszu Allianz Stabilnego Wzrostu jest stopa obliczona według następującego wzoru: 25% * stopa zwrotu indeksu WIG 20 + 75% * stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index

Polecany Inwestorom, którzy chcą inwestować długoterminowo. Może być inwestycją np. na przyszłą emeryturę lub w wykształcenie dzieci. Rekomendowany okres inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 2-3 lata.

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Allianz

Nota prawna: Przed użyciem strony " Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: