Fundusz Skarbiec Profit Plus


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Skarbiec

Fundusz Skarbiec Profit Plus

Skarbiec PROFIT PLUS zapewnia w pięcioletnim okresie trwania funduszu stały, stabilny wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych z jednoczesną możliwością realizacji dodatkowych zysków związanych z rynkiem akcji.

Fundusz Skarbiec Profit Plus inwestuje w dłużne papiery wartościowe, których wystawcy mają wiarygodność wyższą lub równą ze Skarbem Państwa. Większą część tych instrumentów stanowić będą dłużne papiery wartościowe.

Część środków zgromadzonych w Funduszu Skarbiec Profit Plus przeznaczona zostanie na zakup opcji na amerykański indeks giełdowy S&P 500.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Skarbiec

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: