Fundusz Skarbiec Profit Plus


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Skarbiec

Fundusz Skarbiec Profit Plus

Skarbiec PROFIT PLUS zapewnia w pięcioletnim okresie trwania funduszu stały, stabilny wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych z jednoczesną możliwością realizacji dodatkowych zysków związanych z rynkiem akcji.

Fundusz Skarbiec Profit Plus inwestuje w dłużne papiery wartościowe, których wystawcy mają wiarygodność wyższą lub równą ze Skarbem Państwa. Większą część tych instrumentów stanowić będą dłużne papiery wartościowe.

Część środków zgromadzonych w Funduszu Skarbiec Profit Plus przeznaczona zostanie na zakup opcji na amerykański indeks giełdowy S&P 500.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Skarbiec

Oceń ten artykuł: