Fundusz AIG Stabilnego Wzrostu

Fundusze AIG

Fundusz AIG Stabilnego Wzrostu

Profil inwestora

[28.10.2007] Fundusz przeznaczony jest dla osób, które chcą osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż w przypadku AIG Funduszu Obligacji. Charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym.

Polityka inwestycyjna

– Średnio 30% wartości aktywów funduszu jest inwestowana w akcje spółek tworzących WIG;

– Zaangażowanie w akcje wynosi do 40%;

– Pozostałe środki funduszu lokowane są w obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne i gotówkę.

UWAGA: Ze względów podatkowych fundusze AIG są także dostępne w ramach jednego funduszu parasolowegoAIG SFIO Parasol Podatkowy.

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG

Nota prawna: Przed użyciem strony " Fundusz AIG Stabilnego Wzrostu" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: