Fundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu


Fundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

[08.10.2007] Fundusz Arka Stabilnego Wzrostu może inwestować do 35% swoich aktywów w akcje, a co najmniej 66% aktywów jest lokowana na rynku polskim.

Do portfela wybierane są przede wszystkim akcje dużych spółek, zaś ich wybór opiera się głównie na analizie fundamentalnej, badającej kondycje całej gospodarki, danej branży oraz konkretnych spółek. Środki niezainwestowane w akcje są lokowane w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.

Opisany sposób inwestowania ma zapewnić uczestnikom funduszu stabilny wzrost wartości ich inwestycji. Poziom ryzyka inwestycji jest tutaj mniejszy niż w przypadku funduszy, które większość aktywów inwestuje w akcje. Fundusz ten jest polecany w przypadku inwestycji średnioterminowych, planowanych na 3 lata lub więcej.

Arka Stabilnego Wzrostu dostępna jest również w programie systematycznego oszczędzania Pewny Start Dziecka.

Udział w takim programie pozwala korzystać z zalet systematycznego odkładania stosunkowo niewielkiej ilości gotówki oraz maksymalizuje zysk, dzięki obniżkom w opłatach dystrybucyjnych.

Więcej informacji:
Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

* * *

Jednostki uczestnictwa Funduszy Arka można nabyć w placówkach i oddziałach wielu różnych dystrybutorów, takich jak:

Bank Zachodni WBK S.A.
Dom Maklerski BZ WBK S.A.
BRE Bank SA Private Banking
Dom Inwestycyjny BRE Banku SA
Deutsche Bank PBC S.A.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA
Bank Millennium S.A. Prestige

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Arka

Nota prawna: Przed użyciem strony " Fundusz Arka Stabilnego Wzrostu" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: