Fundusze Jyske Invest


Fundusze Jyske Invest

Fundusz Inwestycyjny Jyske Invest International zaspokaja potrzeby swoich uczestników w zakresie doradztwa i zarządzania inwestycjami w tytuły uczestnictwa, działając w ramach duńskiej ustawy o funduszach inwestycyjnych, funduszach specjalistycznych i innych kolektywnych systemach inwestowania. Klientami Funduszu są prywatne osoby fizyczne, firmy i instytucje inwestycyjne. Obsługa klientów odbywa się bezpośrednio lub poprzez sieć dystrybucyjną Jyske Bank.

Jyske Invest International chce być tym funduszem inwestycyjnym, który jest najprzyjaźniejszy dla klienta. Pragniemy dostarczać usługi doradcze i rozwiązania inwestycyjne, które przez naszych uczestników i doradców będą postrzegane jako najdostępniejsze, najaktywniejsze i najbardziej zindywidualizowane na rynku. Staramy się zapewniać naszym członkom zysk na poziomie odpowiadającym zyskowi osiąganemu na rynku albo wyższym. Naszą ambicją jest, aby zyski naszych inwestycji plasowały się w atrakcyjniejszej połowie rynku. Pragniemy być liderem na rynku w wybranych dziedzinach, którym poświęcamy szczególną uwagę.

Przedstawiciel w Polsce

Jyske Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
z siedziba w Warszawie
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

Fundusze w ofercie Investigeringforeningen Jyske Invest International

a) subfundusze inwestujace w obligacje w jednym kraju:

1) J.I. Danish Bond Fund
2) J.I. Swedish Bond Fund
3) J.I. British Bond Fund
4) J.I. Dollar Bond Fund

b) subfundusze inwestujace w zdywersyfikowany portfel obligacji zagranicznych:

1) J.I. International Bond Fund
2) J.I. Euroland Bond Fund
3) J.I. European Bond Fund
4) J.I. Emerging Markets Bond Fund
5) J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund
6) J.I. Corporate Bond Fund
7) J.I. Emerging Local Markets Bond Fund

c) subfundusze inwestujace w akcje jednego kraju:

1) J.I. Danish Equity Fund
2) J.I. Swedish Equity Fund
3) J.I. German Equity Fund
4) J.I. British Equity Fund
5) J.I. Japanese Equity Fund
6) J.I. US Equity Fund
7) J.I. Chinese Equity Fund
8) J.I. Indian Equity Fund
9) J.I. Turkish Equity Fund.

d) subfundusze inwestujace w zdywersyfikowany portfel akcji zagranicznych:

1) J.I. International Equity Fund
2) J.I. Emerging Markets Equity Fund
3) J.I. European Equity Fund
4) J.I. Far East Equity Fund
5) J.I. Latin American Equity Fund
6) J.I. Eastern European Equity Fund

e) subfundusze inwestujace w akcje poszczególnych branży:

1) J.I. IT Equity Fund
2) J.I. Biotech/HealthCare Equity Fund
3) J.I. Telecom Equity Fund

f) subfundusze inwestujace w szeroki i mieszany portfel:

1) J.I. Portfolio Stable Fund
2) J.I. Income Strategy Fund
3) J.I. Stable Strategy Fund
4) J.I. Balanced Strategy Fund
5) J.I. Dynamic Strategy Fund
6) J.I. Growth Strategy Fund
7) J.I. Aggressive Strategy Fund (J.I. Favourite Equity Fund)

Gdzie można nabyć jednostki uczestnictwa?

Według informacji Komisji Nadzoru Finansowego, aktualnych na dzień 29.10.2007 r. jedynym dystrybutorem subfunduszy oferowanych w ramach Investeringforeningen Jyske Invest International w Polsce jest Jyske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. W okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2006 r. Jyske Bank nie dystrybuował tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy dostępnych w Polsce

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze Jyske Invest" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: