J.I. Swedish Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Jyske Invest

J.I. Swedish Bond Fund

W 2005 r. portfel inwestycyjny obejmował szeroki wachlarz szwedzkich bonów skarbowych i obligacji banków hipotecznych. Dochód z inwestycji kształtował się na poziomie 3,45%, co stanowi o 1,90 punktu procentowego mniej niż dochód stopy odniesienia wynoszący 5,35%. Dochód z inwestycji nie był zatem zadowalający.

Subfundusz przez cały rok charakteryzował się niższym poziomem ryzyka z tytułu stóp procentowych niż ryzyko stopy odniesienia. W 2005 r. szwedzki bank centralny, Riksbanken, obniżył stopy procentowe o 0,50 punktu procentowego do 1,50%. W protokole z grudniowych obrad wyrażono przy tym życzenie "stopniowej zmiany polityki pieniężnej", co należy rozumieć tak, że w 2006 r. poziom stóp procentowych będzie na bieżąco podnoszony, tak aby uniknąć wyhamowania obecnego wzrostu gospodarczego w Szwecji. Poziom inflacji w dalszym ciągu jest poniżej 1%, a zwyżka cen ropy naftowej jeszcze nie znalazła odzwierciedlenia we wskaźnikach inflacji.

[Informacje za sprawozdaniem finansowym za 2005 r.]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Jyske Invest

Nota prawna: Przed użyciem strony "J.I. Swedish Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: