J.I. British Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Jyske Invest

J.I. British Bond Fund

W 2005 r. portfel inwestycyjny obejmował szeroki wachlarz brytyjskich bonów skarbowych i obligacji banków hipotecznych. Dochód z inwestycji kształtował się na poziomie 7,35%, co stanowi o 0,71 punktu procentowego mniej niż dochód stopy odniesienia wynoszący 8,06%. Dochód z inwestycji nie był zatem zadowalający.

Podobnie jak w wielu innych krajach sytuację na rynku obligacji kształtowały zachowania banku centralnego. Bank centralny w sierpniu 2005 r. obniżył stopy procentowe o 0,25 punkt procentowego do 4,50%, a z protokołu ze spotkania w grudniu wynika, że jeden z członków był zwolennikiem dalszej obniżki. Argumentem przesądzającym o utrzymaniu poziomu stopy procentowej był rozwój gospodarczy zgodny z przewidywaniami banku centralnego w sprawozdaniu na temat inflacji opublikowanym w listopadzie 2005 r.

Z uwagi na obecne perspektywy względem inflacji i prawie całkowitą zgodność odnośnie polityki pieniężnej nie należy przewidywać obniżek stóp procentowych na początku 2006 r. W gospodarce brytyjskiej w dalszym ciągu jest szereg czynników zwiększających niepewność, między innymi rozwój cen na rynku mieszkaniowym.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje o krótkim i średnim terminie wykupu, dopóki nie wyjaśnią się perspektywy odnośnie inflacji i kroków podejmowanych przez bank centralny. Ogólnie rzecz biorąc subfundusz ma nieco niższy poziom ryzyka niż stopa odniesienia.

[Informacje za sprawozdaniem finansowym za 2005 r.]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Jyske Invest

Nota prawna: Przed użyciem strony "J.I. British Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: