J.I. International Equity Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Merrill Lynch

Merrill Lynch Asian Dragon Fund

Celem Funduszu Merrill Lynch Asian Dragon Fund jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA, poprzez inwestowanie w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej na rozwijających się rynkach azjatyckich.

Należy on do elitarnego grona zagranicznych funduszy inwestycyjnych z rodziny Merrill Lynch i podobnie jak pozostałe fundusze z tej grupy pozwala polskim inwestorom uniezależnić swoje inwestycje od sytuacji gospodarczej w Polsce oraz notowań warszawskiej giełdy papierów wartościowych.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Merrill Lynch wynosi zazwyczaj 5000 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Merrill Lynch

Myślisz o inwestycji w Fundusz inwestycyjny Merrill Lynch Asian Dragon?

Myślisz o inwestycji w fundusz inwestycyjny Merrill Lynch Asian Dragon? Jeśli tak, to warto abyś wypełnił poniższy formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC. W ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty funduszy i umówić się spotkanie.

Wysłanie formularza nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:

Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Jyske Invest

J.I. International Equity Fund

Subfundusz uzyskał w 2005 r. wynik 14,19% w porównaniu do dochodu osiągniętego na rynku, który wyniósł 9,5%. W naszym przekonaniu dochód jest wysoce zadowalający. Wysoki dochód zawdzięcza się doborowi akcji przedsiębiorstw z USA i Europy.

W 2005 r. prawie na całym świecie przedsiębiorstwa wykazały dobre wyniki finansowe. Wyróżnia się zwłaszcza Japonia, gdzie umocniła się wiara w procesy reform, japońskie przedsiębiorstwa zaś zaczęły generować pokaźne zyski. Miniony rok był również dobry w odniesieniu do surowców. Przełożyło się to na wyniki przedsiębiorstw branży naftowej i stalowej. Ogólnie rzecz biorąc w pierwszym półroczu panował pewien zastój, natomiast drugie półrocze było bardzo pozytywne.

Subfundusz liczy, że w 2006 r. na rynku utrzymają się optymistyczne nastroje. Składają się na nie dobre perspektywy rozwojowe większości gospodarek światowych, solidne i zyskowne przedsiębiorstwa i inwestorzy ze znacznymi środkami na inwestycje. Należy zwłaszcza zwracać uwagę na wielki potencjał konsumpcyjny dynamicznie się rozwijających krajów Dalekiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej, Łacińskiej, co będzie miało wpływ na całą gospodarkę światową. Nie należy zarazem tracić z oczu potencjalnych zagrożeń dla dochodów inwestorów. Zalecamy czuwanie nad rozwojem kursu dolara, poczynaniami banków centralnych, zachowaniami amerykańskich konsumentów i wzrostem gospodarczym w Chinach.

Pomimo istniejącego ryzyka spodziewamy się pozytywnych wyników w 2006 r. Liczymy na to, że skupiając się na tanich i dobrze rozwijających się przedsiębiorstwach z solidnym bilansem w 2006 r. osiągniemy wynik lepszy od wskaźnika światowego.

[Informacje za sprawozdaniem finansowym za 2005 r.]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Jyske Invest

Nota prawna: Przed użyciem strony "J.I. International Equity Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: