J.I. Emerging Markets Equity Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Jyske Invest

J.I. Emerging Markets Equity Fund

W 2005 r. subfundusz zainwestował 50% portfela w czterech krajach: Korei, Tajwanie, RPA i Brazylii. Ogólny dochód subfunduszu wyniósł 35,84% w porównaniu z dochodem stopy odniesienia 34,00%. Dochód jest zatem zadowalający. Wysoki dochód zawdzięcza się dużemu udziałowi akcji południowoamerykańskich w portfelu oraz głównemu naciskowi na akcje sektora energetyki.

Jednym z najlepszych rynków w 2005 r. była Korea. Było tak dzięki wzrostowi eksportu, poprawie wewnętrznej sytuacji gospodarczej i zwiększonemu popytowi na akcje ze strony lokalnych inwestorów. Zmniejszenie ryzyka politycznego i wysokie oraz stale rosnące ceny ropy naftowej były bardzo pozytywnymi zjawiskami dla rosyjskiego rynku akcji, który również uplasował się w czołówce.

Światowe uwarunkowania charakteryzujące się wysokim tempem wzrostu, niskimi stopami procentowymi i wysokimi cenami surowców stwarzają dobre podstawy rozwoju przedsiębiorstwom nowych rynków akcyjnych. Największe zagrożenie stanowi niespodziewany duży spadek tempa wzrostu w USA lub w Chinach.

W 2006 r. subfundusz przewiduje pozytywny wynik. W dalszym ciągu będziemy skupiać się na tanich przedsiębiorstwach o rosnących zyskach. Spodziewamy się, że ta strategia pozwoli nam osiągnąć wynik przewyższający wynik stopy odniesienia.

[Informacje za sprawozdaniem finansowym za 2005 r.]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Jyske Invest

Nota prawna: Przed użyciem strony "J.I. Emerging Markets Equity Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: