J.I. Emerging Local Markets Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Jyske Invest

J.I. Emerging Local Markets Bond Fund

Subfundusz został utworzony w grudniu i inwestuje głównie w bony skarbowe emitowane w walutach lokalnych o średnim okresie wykupu około 5 lat. Dochód uzyskany od rozpoczęcia działalności wyniósł 1,43%, czyli nieco mniej niż dochód stopy odniesienia na poziomie 1,76%.

Niski dochód spowodowany jest przewagą walorów meksykańskich, brazylijskich i tureckich. Rozwój światowych cen surowców, a zwłaszcza złota, potwierdza zasadność inwestycji w RPA, która w 2005 r. odnotowała wzrost na poziomie 4,5%.

Przewiduje się dalszy spadek stóp procentowych w Brazylii, Meksyku i Turcji. Z uwagi na atrakcyjność oprocentowania zwiększone również zostały inwestycje w obligacje argentyńskie. Około 25% aktywów funduszu jest zainwestowanych w obligacje emitowane w lokalnych walutach. W ten sposób uzyskuje się większe rozproszenie ryzyka i zwiększa potencjał dochodowy.

Przewiduje się pozytywny rozwój dochodów, choć na nieco niższym poziomie niż w 2005 r.

[Informacje za sprawozdaniem finansowym za 2005 r.]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Jyske Invest

Nota prawna: Przed użyciem strony " J.I. Emerging Local Markets Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: