J.I. Aggressive Strategy Fund (J.I. Favourite Equity Fund)


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Merrill Lynch

Merrill Lynch Asian Dragon Fund

Celem Funduszu Merrill Lynch Asian Dragon Fund jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA, poprzez inwestowanie w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej na rozwijających się rynkach azjatyckich.

Należy on do elitarnego grona zagranicznych funduszy inwestycyjnych z rodziny Merrill Lynch i podobnie jak pozostałe fundusze z tej grupy pozwala polskim inwestorom uniezależnić swoje inwestycje od sytuacji gospodarczej w Polsce oraz notowań warszawskiej giełdy papierów wartościowych.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Merrill Lynch wynosi zazwyczaj 5000 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Merrill Lynch

Myślisz o inwestycji w Fundusz inwestycyjny Merrill Lynch Asian Dragon?

Myślisz o inwestycji w fundusz inwestycyjny Merrill Lynch Asian Dragon? Jeśli tak, to warto abyś wypełnił poniższy formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC. W ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty funduszy i umówić się spotkanie.

Wysłanie formularza nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:

Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Jyske Invest

J.I. Aggressive Strategy Fund (J.I. Favourite Equity Fund)

Subfundusz inwestuje w światowy portfel obejmujący 30-50 przedsiębiorstw. Od początku działalności subfundusz skupia się na nowych rynkach akcji i na rynkach europejskich, podczas gdy walory amerykańskie mają o wiele mniej znaczący udział w portfelu inwestycyjnym. Pod względem sektorów na poczesnym miejscu jest energetyka, podczas gdy opieka zdrowotna i dobra konsumpcyjne mają stosunkowo niewielki udział.

W 2005 r. światowe rynki akcji kontynuowały rozwój, którego siłą napędową był silny wzrost dochodowości przedsiębiorstw. Subfundusz uzyskał dochód 41,06% w porównaniu z dochodem na rynku wynoszącym 28,37%. Dochód w liczbach absolutnych i relatywnych był więc wysoce zadowalający.

Przewidujemy dalszy solidny wzrost gospodarczy na poziomie ok. 3,5% w 2006 r. i wzrost zysków przedsiębiorstw o 5-10%. Na dochodzie pozytywnie może odbić się wzmożony wzrost w Japonii, Europie i na nowych rynkach, spadek cen ropy i nasilenie zjawiska łączenia się i nabywania przedsiębiorstw. Największe ryzyko stanowi wielki deficyt budżetowy i handlowy w USA, rosnące stopy procentowe i nowy spadek kursu dolara.

Pomimo istniejącego ryzyka spodziewamy się pozytywnych wyników w 2006 r. Liczymy na to, że skupiając się na tanich i dobrze rozwijających się przedsiębiorstwach z solidnym bilansem w 2006 r. osiągniemy wynik lepszy od wskaźnika światowego.

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Jyske Invest

Nota prawna: Przed użyciem strony "J.I. Aggressive Strategy Fund (J.I. Favourite Equity Fund)" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: