J.I. Turkish Equity Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Jyske Invest

J.I. Turkish Equity Fund

Subfundusz zainwestował w portfel akcji 20-25 przedsiębiorstw, którego dochód wyniósł 5,93% w porównaniu z dochodem rynku na poziomie 5,99%. Znaczne zwyżki kursów odnotowane od początku istnienia subfunduszu są spowodowane szeregiem czynników.

Po pierwsze, rząd turecki zapowiedział obniżkę podatku od przedsiębiorstw z 30% w 2005 r. do 20% w 2006 r. Po drugie, akcje zakupione w 2005 r. nie zostały objęte nowym podatkiem od dochodów kapitałowych wynoszącym 15%. Nie jest wykluczone, że sprawiło to przełożenie inwestycji z roku 2006 na 2005. Trzecim czynnikiem był lepszy ratingu przyznany Turcji przez instytucję finansową Moody’s w odpowiedzi na bardzo pozytywny rozwój polityczny i gospodarczy ostatnich dwóch lat.

Sytuacja gospodarcza i polityczna w Turcji jest stabilna, a zobowiązanie kraju względem UE i MFW pozostało nienaruszone i jest bardzo silne. Sytuacja na świecie – wysokie tempo rozwoju i niski poziom stóp procentowych procentowych jest zjawiskiem pozytywnym dla Turcji, jako że kraj ten jest zmuszony zaciągać pożyczki na międzynarodowych rynkach kapitałowych. W krótszej perspektywie na zaufaniu inwestorów może negatywnie odbić się stwierdzenie występowania ptasiej grypy w Turcji. Na dłuższą metę ryzykiem jest ewentualne załamanie się negocjacji o członkostwo UE.

W 2006 r. subfundusz przewiduje pozytywny wynik.

[Informacje za sprawozdaniem finansowym za 2005 r.]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Jyske Invest

Nota prawna: Przed użyciem strony "J.I. Turkish Equity Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: