J.I. Dollar Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Jyske Invest

J.I. Dollar Bond Fund

W 2005 r. portfel inwestycyjny obejmował szeroki wachlarz amerykańskich bonów skarbowych i obligacji banków hipotecznych. Dochód z inwestycji kształtował się na poziomie 2,22%, co stanowi o 0,72 punktu procentoweg o mniej niż dochód stopy odniesienia wynoszący 2,94%.

Subfundusz przez cały rok charakteryzował się niższym poziomem ryzyka z tytułu stóp procentowych niż ryzyko stopy odniesienia. Bank centralny po raz trzynasty z rzędu podniósł w związku z tym najważniejszą stopę procentową o 0,25 punktu procentowego do 4,25%, czyli o 2% więcej niż na początku roku. W ten sposób zbliżamy się do tzw. "neutralnej strefy" na poziomie 4,50%, która wedle krążących opinii jest docelowym pułapem podwyżek stóp przyjętym przez bank centralny.

Duży nacisk na inflację oznaczał pewną zmianę nastrojów na rynku – z ogólnie rzecz biorąc pozytywnych na nieco negatywne. Z uwagi na to ostrożnie odnosimy się do kwestii rozwoju stóp procentowych, zwłaszcza przed stwierdzeniem reakcji rynku obligacji na rozwój inflacji.

Subfundusz utrzymuje niższą wrażliwość na wzrost stóp procentowych, aby uchronić się przed negatywnymi skutkami w przypadku wystąpienia tego zjawiska. Jeśli okaże się, że niepokój o wzrost inflacji jest zjawiskiem przejściowym, wykorzystamy niższe kursy do zwiększenia udziału obligacji z długim terminem wykupu.

Z uwagi na niski poziom stóp procentowych oraz oczekiwania ogólnego wzrostu oprocentowania w 2006 r. przewidujemy dochód na poziomie niższym niż w 2005 r.

[Informacje za sprawozdaniem finansowym za 2005 r.]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Jyske Invest

Nota prawna: Przed użyciem strony "J.I. Dollar Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: