KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Chmielna 85 /87
00-805 Warszawa
tel.: (022) 58 12 332
fax: (022) 58 12 333

www.kbctfi.pl
Data decyzji KNF: 2002-05-14

fundusz data decyzji KNF data rejestracji w sądzie nr w rejestrze
KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty W LIKWIDACJI 2007-11-22 2008-02-01 355
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2000-08-02 2000-09-14 77
KBC Ameryka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2012-04-10 2012-06-25 762
KBC Beta Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2000-10-04 2000-11-07 79
KBC BRIC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI 2007-06-19 2007-08-16 315
KBC Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI 2003-11-19 2004-02-27 157
KBC HIMALAJA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2011-03-23 2011-05-31 638
KBC Index Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2008-01-14 2008-03-13 365
KBC Jubileuszowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI 2012-07-05 2012-09-13 790
KBC Kapitalny Start Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2012-02-24 2012-05-28 753
KBC Kapitał 50 Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI 2007-09-24 2007-11-20 337
KBC KUPON JUMPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI 2010-05-18 2010-07-26 557
KBC LIDERÓW RYNKU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2010-03-11 2010-05-24 535
KBC Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI 2007-07-24 2007-09-27 324
KBC OMEGA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2013-12-30 939
KBC OPTYMALNEGO WZROSTU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2010-10-13 2010-12-27 595
KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wydzielone subfundusze:
KBC Subfundusz DELTA
KBC Subfundusz GAMMA
2013-09-30 2013-12-06 930
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wydzielone subfundusze:
KBC Subfundusz Akcyjny
KBC Subfundusz Aktywny
KBC Subfundusz Globalny Akcyjny
KBC Subfundusz Globalny Stabilny
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
KBC Subfundusz Pieniężny
KBC Subfundusz Stabilny
KBC Subfundusz Zmiennej Alokacji
Subfundusz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
2007-09-13 2008-01-25 354
KBC POLAND JUMPER 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI 2010-08-13 2010-11-05 579
KBC Poland Jumper 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2011-04-22 2011-07-06 647
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wydzielone subfundusze:
Subfundusz KBC Portfel Pieniężny
Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek
Subfundusz KBC Portfel Akcyjny
Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny
2006-02-23 2006-03-15 228
KBC PROGRESJA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2010-12-29 2011-03-18 620
KBC ROCZNA PREMIA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI 2009-01-08 2009-03-17 450
KBC Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI 2008-08-26 2008-11-20 434
KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI 2009-12-23 2010-03-12 518

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bieżące informacje na temat funduszy KBC

[11.03.2008] Przydział certyfikatów funduszy KBC TFI
KBC TFI dokonało przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii A funduszy KBC Extra Profit FIZ oraz KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ. W obu przypadkach subskrypcją objętych było 10 mln certyfikatów inwestycyjnych o łącznej wartości 1 mld zł.

[24.09.2007] Rozpoczęcie dystrybucji funduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
Od połowy października w placówkach Kredyt Banku oraz KBC Securities na terenie całego kraju trwa sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO jest funduszem typowo akcyjnym, który dąży do długoterminowego wzrostu wartości aktywów, dzięki inwestycjom głównie w akcje małych i średnich spółek o dobrej sytuacji fundamentalnej lub silnie niedowartościowanych. Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowanych jest w akcje, przy czym udział akcji małych i średnich spółek nie będzie niższy niż 60% aktywów funduszu. Pozostała część aktywów może być inwestowana w inne kategorie lokat. W przypadku dobrej koniunktury na giełdzie fundusz umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnych zysków z inwestycji.

[22.09.2007] Zapadalność funduszu KB Kapitał Plus III FIZ
10 lipca br. zgodnie z postanowieniami statutu KB Kapitał Plus III FIZ był dniem zapadalności tego funduszu. Ostatni wykup certyfikatów inwestycyjnych odbył się bez konieczności składania żądań wykupienia, po cenach obowiązujących w dniu zapadalności, wartość certyfikatu w tym dniu wynosiła 130,20 zł. W dniu zapadalności inwestor miał zagwarantowaną stopę zwrotu zależną od wzrostu koszyka indeksów 50% S&P500, 30% DJ Eurostoxx 50 oraz 20% Nikkei 225, nie więcej jednak niż maksymalna stopa zwrotu 30% i nie mniej niż minimalna ustalona na poziomie 8%. W okresie trwania 3-letniej inwestycji nastąpił wzrost instrumentów bazowych: S&P500 o ponad 30%, DJ Eurostoxx 50 o prawie 60% oraz Nikkei225 o ponad 40%. Dzięki temu inwestorzy osiągnęli stopę zwrotu w wysokości 30,2%.

[22.09.2007] Fundusz parasolowy w KBC TFI
W dniu 13 września 2007 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało decyzjęKomisji Nadzoru Finansowego zezwalającą na przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

[08.05.2007] Nowe fundusze w ofercie KBC
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych KBC rozpoczęło subskrypcję dwóch nowych funduszy inwestycyjnych: KBC Rynków Azjatyckich FIZ oraz KBC Index Nieruchomości II FIZ.

[07.03.2007] Fundusz KBC Atlantycki na giełdzie
Uchwałą Nr 155/2007 zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadził z dniem 20 marca 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 448.982 certyfikaty inwestycyjne serii A wyemitowane przez KBC ATLANTYCKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

[23.02.2007] Nowe fundusze ochrony kapitału w KBC
KBC TFI S.A. wprowadza na rynek dwa nowe fundusze inwestycyjne gwarantujące ochronę zainwestowanego kapitału: KBC Kapitał Plus IV FIZ oraz KBC Europejski FIZ.

Oceń ten artykuł: