KBC Rynków Wschodzących FIZ

Fundusze AIG

KBC Rynków Wschodzących FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Data rejestracji20/11/2008
ZarządzającyHorizon Kredyt Bank Emerging Markets 1
Minimalny zapis1000,00
Dzień zapadalności10/12/2013
Pierwszy dzień wykupu10/05/2009
Stopa udziału w instrumencie bazowym70,00
Ochrona kapitału w dniu zapadalności100
Cena emisyjna certyfikatu100,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2008-12-10100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-12123.09 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

Zysk z funduszu KBC Rynków Wschodzących FIZ zależał będzie od zmian koszyka 5 indeksów: MSCI Singapore Cash Index, Kospi 200 Index, Hang Seng China Enterprises Index, FTSE/JSE Africa Top 40 oraz Bovespa Index USD.

Indeksy wybrane do koszyka pochodzą z gospodarek Singapuru, Korei Płd., Chin, RPA i Brazylii. Perspektywy rozwoju tych krajów są według funduszu b. dobre. Wynikają z dużego potencjału demograficznego, znacznych zasobów surowcowych oraz orientacji na eksport. Prognozy wskazują, że znaczenie tych gospodarek będzie się zwiększać w najbliższych latach, a ich tempo wzrostu będzie znacznie przekraczać tempo wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych.

Specjalna konstrukcja funduszu w przypadku niekorzystnej koniunktury giełdowej, zapewnia inwestorowi w Dniu Zapadalności funduszu zwrot 100% zainwestowanego kapitału, bez uwzględnienia opłaty za wydanie certyfikatów.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 1 września do 31 października 2008.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

 

[03-08-2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: