KBC ROCZNA PREMIA FIZ

Fundusze AIG

KBC ROCZNA PREMIA FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Data rejestracji17/03/2009
ZarządzającyHorizon Kredyt Bank Fix Upside Coupon 1
Minimalny zapis1000,00
Dzień zapadalności10/11/2013
Pierwszy dzień wykupu10/07/2009
Ochrona kapitału w dniu zapadalności100
Cena emisyjna certyfikatu100,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2009-04-10100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-1293.40 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

Czas inwestycji wynosi 4,5 roku, przy czym został on podzielony na trzy roczne okresy obliczeniowe i czwarty 1,5 roczny.

  • Po pierwszym roku działalnosci fundusz zapewnia inwestorowi wypłatę dochodu w wysokości 9,3% od zainwestowanych środków* (Dochód z funduszu przed opodatkowaniem, za pierwszy okres obliczeniowy (04.2009 – 03.2010) wypłacony zostanie w maju 2010r. Zysk za drugi, trzeci czwarty okres obliczeniowy może wynieść od 0 do maksymalnie 6,5%, przed opodatkowaniem. Wypłata dochodu może obniżyć wartość wyceny certyfikatu.
    Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględnienia opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu).
  • W kolejnych okresach obliczeniowych zysk zależeć będzie od zmiany wartości koszyka 30 spółek, przy czym w każdym z okresów nie może on być ujemny ani wyższy od 6,5%. Możliwy do uzyskania zysk bedzie wypłacany inwestorowi sukcesywnie po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.

W koszyku znalazły się m. in. Telefonica, Royal Dutch Shell, Kraft Foods, i inne.

W przypadku niekorzystnej koniunktury, w Dniu Zapadalności funduszu inwestor otrzyma wpłacony kapitał, bez uwzględnienia opłaty za wydanie certyfikatów.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 12 stycznia do 4 marca 2009.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

bezpieczny

 

[03-08-2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: