KBC Nowa Europa FIZ

Fundusze AIG

KBC Nowa Europa FIZ

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Data rejestracji27/09/2007
ZarządzającyFund Partners Kredyt Bank Central European Winners 1
Minimalny zapis1000,00
Dzień zapadalności10/12/2013
Pierwszy dzień wykupu10/03/2008
Stopa udziału w instrumencie bazowym120,00
Ochrona kapitału w dniu zapadalności100
Cena emisyjna certyfikatu100,00

Notowania w skrócie

Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2007-10-10100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-07-1289.78 PLN

Profil inwestora (według KBC TFI S.A.)

W funduszu KBC Nowa Europa FIZ zysk Inwestora zależy od zmiany wartości portfela 20 spółek, które prowadzą działalność handlową lub operacyjną w krajach Europy Centralnej i Środkowej takich jak m.in.: Czechy, Bułgaria, czy Węgry. Spółki z portfela należą do branż: energetycznej, finansowej, handlowej, przemysłowej i telekomunikacyjnej.

KBC Nowa Europa FIZ to fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału, z gwarancją belgijskiego banku KBC, która zapewnia zwrot zainwestowanych w fundusz oszczędności jeżeli wartość koszyka spółek spadnie w Dniu Zapadalności funduszu.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Fundusz dostępny był z atrakcyjnie oprocentowana lokatą.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 6 sierpnia do 22 września 2007.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

[20.04.2010]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: