Leasing samochodów, maszyn, urządzeń Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania

Santander wprowadza nową formułę leasingu [28.03.2008] Dostępność dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz całkowite zdjęcie z klienta obowiązków związanych z serwisowaniem samochodów i likwidacją szkód to główne wyróżniki oferty wchodzącej na rynek spółki leasingowej Santander Consumer Multirent. Firma wyspecjalizowana w leasingu i wynajmie

Fundusze Investors INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA al. Szucha 8/27 00-582 Warszawa INVESTORS TFI jest liderem rynku funduszy alternatywnych w Polsce. Obecnie reprezentuje i zarządza 4 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ): - Flagowy INVESTOR FIZ - największy fundusz inwestycyjny notowany na warszawskiej giełdzie i

Nowa emisja certyfikatów Investor FIZ [28.03.2008] W dniach 7-22 kwietnia 2008 r. odbędzie się najbliższa publiczna emisja certyfikatów Investor FIZ. Investor FIZ poza obligacjami i akcjami notowanymi na polskim rynku wykorzystuje obligacje i akcje notowane na rynkach zagranicznych, a ponadto instrumenty pochodne na

Nowy zamknięty fundusz Arka [28.03.2008] W dniu 20 marca br BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie nowego funduszu inwestycyjnego - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ. Atrakcyjność i wysoki potencjał zysków w

Krajowe fundusze inwestycyjne - archiwum wiadomości 01.08.08 Fundusz parasolowy "ING Parasol SFIO" w INGTFI ING to jeden z najdłużej działających na rynku podmiotów zajmujących się zarządzaniem funduszami. Jest też pionierem na krajowym rynku w dziedzinie funduszy parasolowych, będących nowoczesnym rozwiązaniem inwestycyjnym stanowiącym profesjonalną i

Fundusze hedgingowe - archiwum wiadomości [28.03.2008] Kolejna emisja certyfikatów Investor FIZ W dniach 7-22 kwietnia 2008 r. odbędzie się najbliższa publiczna emisja certyfikatów Investor FIZ. Investor FIZ poza obligacjami i akcjami notowanymi na polskim rynku wykorzystuje obligacje i akcje notowane na rynkach zagranicznych,

Rośnie oprocentowanie w Volkswagen Bank [28.03.2008] Volkswagen Bank direct podwyższył oprocentowanie produktów oszczędnościowych. Zmiana dotyczy klientów indywidualnych oraz biznesowych. Oprocentowanie na bezpłatnym koncie oszczędnościowym sięga 5,30%, a na lokatach terminowych 6,05%.   Poniżej przedstawione zostało aktualne oprocentowanie rachunków oraz wybranych lokat

Dominet Bank S.A. Dominet Bank jest obecny na polskim rynku finansowym od 1991 roku. Początkowo działał jako Cuprum Bank S.A., jednak po objęciu w 2002 roku 100% akcji banku przez Dominet S.A., którego mniejszościowym udziałowcem był Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners