KBC Rynków Azjatyckich | KBC Index Nieruchomości II


Nowe fundusze w ofercie KBC

[08.05.2007] Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych KBC rozpoczęło subskrypcję dwóch nowych funduszy inwestycyjnych: KBC Rynków Azjatyckich FIZ oraz KBC Index Nieruchomości II FIZ.

KBC Rynków Azjatyckich FIZ

Fundusz KBC Rynków Azjatyckich FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału, w którym Twoje profity zależeć będą od zmiany wartości portfela sześciu azjatyckich indeksów giełdowych: Hang Seng, Kospi, Nikkei 225, Hang Seng China Enterprises, MSCI Singapore, MSCI Taiwan.

Fundusz oferuje ochronę zainwestowanego kapitału (otrzymasz minimum zwrot zainwestowanych w fundusz oszczędności, niezależnie od tego czy wartość koszyka indeksów wzrośnie czy spadnie). Na koniec inwestycji masz możliwość uzyskania 110% wzrostu wartości koszyka indeksów.

KBC Rynków Azjatyckich FIZ przeznaczony dla osób, które poszukują instrumentów finansowych o potencjale stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych, a jednocześnie stronią od ryzykownych inwestycji związanych z rynkiem akcji.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.
1. Minimalny zapis: 1.000 zł (10 Certyfikatów);
2. Czas trwania Funduszu: 6 lat (od momentu utworzenia funduszu);
3. Okres przedstawienia oferty produktu: 7 maja 2007 – 20 czerwca 2007
I okres: 7 maja 2007 – 26 maja 2007,
II okres: 28 maja 2007 – 9 czerwca 2007,
III okres: 11 czerwca 2007 – 20 czerwca 2007
4. Dzień Zapadalności Funduszu: 10 sierpnia 2013;
5. Minimalna Stopa Zwrotu w Dniu Zapadalności: 0,0%;
6. Stopa Udziału w koszyku: 110%;
7. Ochrona: TAK: 100% zainwestowanych środków.

KBC Index Nieruchomości II FIZ (w organizacji)

W funduszu KBC Index Nieruchomości II FIZ możesz czerpać zyski ze wzrostu europejskiego rynku nieruchomości. Twój zysk na koniec inwestycji będzie zależeć od zmiany indeksu EPRA (ang. European Public Real Estate Index), który odzwierciedla sytuację największych firm w sektorze nieruchomości w Europie, takich jak: biura, centra logistyczne, kompleksy rekreacyjne.

Fundusz oferuje ochronę zainwestowanego kapitału (otrzymujesz gwarancję od belgijskiego Banku KBC, że w dniu zapadalności funduszu otrzymasz minimum zwrot zainwestowanych w fundusz oszczędności, niezależnie od tego czy wartość indeksu EPRA wzrośnie czy spadnie). To bardzo atrakcyjna konstrukcja, która chroni zainwestowany przez Ciebie kapitał np. w przypadku spadku cen akcji na giełdach, a równocześnie stwarza możliwość uzyskania atrakcyjnego zysku.

KBC Index Nieruchomości II FIZ przeznaczony dla osób, które poszukują instrumentów finansowych o potencjale stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych, a jednocześnie stronią od ryzykownych inwestycji związanych z rynkiem akcji.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

1. Minimalny zapis: 1.000 zł (10 Certyfikatów);
2. Czas trwania Funduszu: 6 lat (od momentu utworzenia funduszu);
3. Okres przedstawienia oferty produktu:
7 maja 2007 – 20 czerwca 2007
I okres: 7 maja 2007 – 26 maja 2007,
II okres: 28 maja 2007 – 9 czerwca 2007,
III okres: 11 czerwca 2007 – 20 czerwca 2007
4. Dzień Zapadalności Funduszu: 10 sierpnia 2013;
5. Minimalna Stopa Zwrotu w Dniu Zapadalności: 0,0%;
6. Stopa Udziału w koszyku: 85%;
7. Ochrona: TAK: 100% zainwestowanych środków

[oprac. za: KBC TFI]

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"

Oceń ten artykuł: