KBC Kapitał 50 Plus FIZ

Fundusze AIG

KBC Kapitał 50 Plus FIZ

[20.04.2010] KBC Kapitał 50 Plus FIZ to fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału, z gwarancją belgijskiego banku KBC, która zapewnia zwrot zainwestowanych w fundusz oszczędności jeżeli wartość koszyka indeksów spadnie w Dniu Zapadalności funduszu. W skład koszyka funduszu KBC Kapitał 50 Plus FIZ wchodzą indeksy: 40% Standard and Poor’s 500, 40% Euro Stoxx 50, 20% Nikkei 225.

Informacje podstawowe

Typ funduszuz ochroną kapitału
Data rejestracji20/11/2007
Zarządzający Fund Partners Kredyt Bank Variable Participation 1
Minimalny zapis 1000,00
Dzień zapadalności10/01/2014
Pierwszy dzień wykupu10/04/2008
Ochrona kapitału w dniu zapadalności 100
Cena emisyjna certyfikatu 100,00

Notowania w skrócie

 Z dnia:Wartość:
Pierwsza wycena:2007-12-10100.00 PLN
Ostatnia wycena:2010-06-1089.71 PLN

SPRAWDZONA KONSTRUKCJA FUNDUSZU
Zysk zależy od zmiany wartości koszyka indeksów giełdowych. Istotnym elementem (tzw. poziom Bariery) jest zmiana wartości koszyka do poziomu 50% i później ewentualna nadwyżka zmiany wartości koszyka powyżej tego poziomu.

Stopa zwrotu z funduszu obliczana jest w następujący sposób:
Udział we wzroście koszyka wynosi 120% przyrostu wartości Koszyka do pułapu 50% (poziom Bariery), natomiast udział ten dla wzrostu wartości Koszyka powyżej poziomu 50% (od nadwyżki ponad 50%) wynosi 60%.

Przykład 1: Koszyk indeksów wzrósł na koniec inwestycji (w dn. 10.01.2014) o 100%
Partycypacja 1: 120% (aż do osiągnięcia Bariery 50%); Partycypacja 2: 60% (od nadwyżki ponad 50%)
Stopa zwrotu z inwestycji: 120%*50% + 60%*50%=90%

Przykład 2: Koszyk indeksów wzrósł na koniec inwestycji (w dn. 10.01.2014) o 45%
Partycypacja 1: 120% (aż do osiągnięcia bariery 50%); Partycypacja 2: 60%(od nadwyżki ponad 50%)
Stopa zwrotu z inwestycji: 120%*45% + 60%*0% = 54%

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych funduszu trwała od 27 września do 10 listopada 2007.

Profil ryzyka (według KBC TFI S.A.)

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: