Opodatkowanie spółek w Monako

Jedynym podatkiem bezpośrednim nałożonym na Księstwo jest podatek dochodowy od osób prawnych od działalności przemysłowej i handlowej. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową lub handlową i generujące ponad 25% obrotu poza Monako, niezależnie od ich formy prawnej, podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych (Impôt sur les Bénéfices – I.S.B.). Charakter działalności i lokalizacji operacji określa odpowiedzialność podatkową.

Zyski podlegające opodatkowaniu ustala się po odjęciu wszystkich wydatków, a w szczególności wynagrodzenia zarządu lub dyrektorów wykonujących faktycznie obowiązki w spółce.

Stawka podatku wynosi 33,33%, podczas gdy zyski kapitałowe z przeniesienia środków trwałych mogą zostać zwolnione z opodatkowanie gdy ponownie zostaną zainwestowane.

Firmy utworzone w Księstwie i objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych, rozwijające się w nowej branży, są zwolnione z tego podatku przez pierwsze dwa lata i korzystają z tego systemu przez kolejne trzy lata.

Ponadto należy zauważyć, że biura administracyjne podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych i są opodatkowane według obniżonej stawki na stałej podstawie odpowiadającej ich wydatkom operacyjnym.

Podatek od wartości dodanej (VAT.) jest wypłacany na takich samych zasadach i według tych samych stawek, jak we Francji. Wewnątrzwspólnotowy reżim VAT. w Monako obowiązuje od 1 stycznia 1993 r. W ramach rozwoju e-administracji podmiotom odpowiedzialnym za opłatę VAT. oferowane są nowe e-usługi opcjonalnie i bezpłatnie. Taka usługa umożliwia składanie deklaracji VAT. i opłacanie ich online, a także w stosownych przypadkach, dla osób których to dotyczy, stawkę stałą VAT od metali szlachetnych. Wniosek o e-VAT. program jest dostępny jest na stronie internetowej Public Services for Businesses: www.spe.gouv.mc, w zakładce Tax.

Terytoria francuskie i monakijskie, w tym ich wody terytorialne, tworzą unię celną regulowaną konwencją celną z dnia 18 maja 1963 r. Francuski kodeks celny ma zatem zastosowanie w Księstwie Monako. W wyniku unii celnej z Francją oraz w celu zapewnienia, że ta umowa dwustronna jest stosowana w sposób ścisły, Księstwo zostaje włączone do europejskiego obszaru celnego (chociaż pozostaje ono trzecim państwem w stosunku do Unii Europejskiej). W ten sposób zapewniono dostęp z Monako do towarów i usług na jednolitym rynku europejskim.

Opłatę skarbową pobiera się gdy dokumenty urzędowe sporządzone przez notariuszy i urzędników sądowych (przeniesienie prawa własności), prywatnie podpisane akty (dzierżawa, przeniesienie własności przedsiębiorstwa, testamenty) lub określone dokumenty korporacyjne są urzędowo rejestrowane. Zastosowana stawka jest albo proporcjonalna (zwykłe stawki wynoszą od 0,5% do 7,5%), albo stała (10 euro). Ustawa nr 1.381 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty skarbowej od przeniesień własności i praw majątkowych zmniejszyła stawkę należną od sprzedaży nieruchomości i od podatku rejestracyjnego.

Sprzedaż nieruchomości jest obecnie opodatkowana podatkiem proporcjonalnym w wysokości 4,5% (zamiast 6,5% i 1% podatku rejestracyjnego). W innych przypadkach takie transakcje podlegają podatkowi proporcjonalnemu w wysokości 7,5%.

Pozostałe podatki i cła:

  • oficjalne opłaty rejestracyjne;
  • podatki akcyzowe od dystrybucji i konsumpcji alkoholu;
  • podatek od polis ubezpieczeniowych;
  • podatek od napojów alkoholowych;
  • podatek od metali szlachetnych.

Cła i podatki od napojów i metali szlachetnych podlegają przepisom identycznym z tymi obowiązującymi we Francji. Są ustalane na tej samej podstawie i przy tych samych stawkach.

Od 1 stycznia 1993 r. w Monako obowiązuje również ogólny system podatkowy mający zastosowanie do wewnątrzwspólnotowego handlu produktami objętymi podatkiem akcyzowym.

 

Autor: Maja Czarzasty-Zybert

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: