Jedynym podatkiem bezpośrednim nałożonym na Księstwo jest podatek dochodowy od osób prawnych od działalności przemysłowej i handlowej. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność