Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 września 2021 r. wydał wyrok w sprawie C-341/20, Komisja Europejska przeciw Republice Włoskiej, w którym

Przedsiębiorca zaplanował przebudować samochód i stworzyć z niego pojazd elektryczny. Poddane zmianom konstrukcyjnym auto sprowadzi z zagranicy. Wystąpił do organu

W związki z pandemią COVID-19 wydłużeniu uległo wiele terminów na realizację obowiązków podatkowych, w tym informacyjnych na temat działalności podatników.

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych oznaczonych kodem CN 2710 19 91. Istotnym dla niej