Opodatkowanie akcyzą samochodu przebudowanego na elektryczny

Opodatkowanie akcyzą samochodu przebudowanego na elektryczny

Opodatkowanie akcyzą samochodu przebudowanego na elektryczny

Przedsiębiorca zaplanował przebudować samochód i stworzyć z niego pojazd elektryczny. Poddane zmianom konstrukcyjnym auto sprowadzi z zagranicy. Wystąpił do organu podatkowego o potwierdzenie, czy słusznie stoi na stanowisku, że ponieważ zmieniany samochód nie jest pojazdem osobowym, a w wyniku przebudowy powstanie elektryczny pojazd osobowy, to sprowadzając będzie mógł korzystać ze zwolnienia z akcyzy.

Prowadzący działalność gospodarczą postanowił sprowadzić z zagranicy pojazd o wadze do 3,5 tony, niebędący samochodem osobowym. Ale po dokonaniu zmian konstrukcyjnych powstanie z niego pojazd osobowy, a dokładnie elektryczny. Niezarejestrowany pojazd do przebudowy zostanie kupiony od dealera w kraju, który sprowadzi go z zagranicy. Będzie miał kod CN 8704 90 00 00, czyli pojazd elektryczny do przewozu towarów. Akcyza nie będzie opłacona. Po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych powstanie pojazd o kodzie CN 8703 80 10 00 lub CN 8703 80 90 00, również pojazd elektryczny, ale do przewozu osób, zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Przedsiębiorca wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji i potwierdzenie, że opisana zmiana konstrukcyjna, w wyniku której powstanie samochód osobowy elektryczny, będzie korzystać ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 109a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Przepis ten stanowi, iż zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem.

Dyrektor KIS zgodził się z przedsiębiorcą i jednocześnie się nie zgodził. Stwierdził bowiem, że generalnie dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe nie będącym pojazdem osobowym, w wyniku którego powstanie pojazd osobowy – pojazd elektryczny, podlega opodatkowaniu akcyzą, zgodnie z art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy akcyzowej, a obowiązek podatkowy powstaje na mocy art. 101 ust. 4a pkt 1. Ale jednocześnie będzie mogło korzystać ze zwolnienia z akcyzy w oparciu o art. 109a ust. 1. Powstaje więc sytuacja, w której choć rodzi się obowiązek podatkowy, to podatnik nie będzie zobowiązany do jego realizacji z uwagi na wspomniane zwolnienie z art. 109a. Ale o tym, czy przedsiębiorca będzie mógł z tego zwolnienia skorzystać, to już musi zadecydować właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

„… fakt czy opisane we wniosku pojazdy ostatecznie spełnią wymagania niezbędne do zwolnienia z opodatkowania akcyzą, może stwierdzić wyłącznie właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wydając na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą, iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem elektrycznym lub pojazdem napędzanym wodorem” (interpretacja indywidualna z 23 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.140.2021.2.MK).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: