Od 1 stycznia 2019 r. komornik nie jest podatnikiem VAT

Od czasu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 771) o komornikach sądowych, komornicy nie są podatnikami VAT, bo stosunek łączący komornika z sądem przypomina stosunek łączący pracownika z pracodawcą – stwierdził w wydanej 19 marca 2019 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1-3.4012.860.2018.1.BK.

 

W grudniu 2018 r. do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił komornik. Chciał się upewnić, czy w świetle mających obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. przepisów ustawy o komornikach sądowych nie jest on już podatnikiem VAT. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 tej ustawy, komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Natomiast w art. 33 ust. 1 i 2 ustanowiono, że komornik nie jest przedsiębiorcą i nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Organ podatkowy potwierdził stanowisko komornika. Jak stwierdził:

„(…) od momentu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. (czyli od dnia 1 stycznia 2019 r.), nie będzie Pan podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wykonującym samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. (…) relacje pomiędzy komornikiem sądowym a sądem mają charakter zbliżony do więzów prawnych łączących pracownika z pracodawcą, a w takim przypadku trudno uznać komornika sądowego za podmiot samodzielnie – warunek niezbędny do tego by nadać jakiemukolwiek podmiotowi statut podatnika podatku od towarów i usług – prowadzący działalność gospodarczą” (sygn. 0115-KDIT1-3.4012.860.2018.1.BK).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: