Wzmocnienie unijnej współpracy z Norwegią w ramach międzynarodowej walki z oszustwami VAT

Wzmocnienie unijnej współpracy z Norwegią w ramach międzynarodowej walki z oszustwami VAT

Wzmocnienie unijnej współpracy z Norwegią w ramach międzynarodowej walki z oszustwami VAT

Komisja Europejska 26 kwietnia 2022 roku opublikowała zalecenie dotyczące zacieśnienia współpracy między UE a Norwegią w zakresie zwalczania oszustw związanych z podatkiem od wartości dodanej (VAT) i odzyskiwania wierzytelności.

Unijna umowa z Norwegią w sprawie współpracy administracyjnej, zwalczania oszustw i pomocy w odzyskiwaniu wierzytelności w zakresie podatku VAT pierwotnie weszła w życie w 2018 r. i jest pierwszą tego rodzaju umową z państwem spoza UE. Według szacunkowych danych, dzięki udanym relacjom w tym obszarze państwa członkowskie zostały ostrzeżone o potencjalnych stratach z tytułu oszustw związanych z podatkiem VAT w wysokości około 5 mld euro od 2020 r.

Umowa umożliwia organom podatkowym UE i Norwegii wymianę informacji oraz prowadzenie wspólnych działań w zakresie zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT, podobnych do tych, które są prowadzone w UE. Wczorajsze zalecenie Komisji ma na celu uzyskanie od państw członkowskich zielonego światła dla ponownego otwarcia negocjacji z Norwegią w celu dalszego wzmocnienia współpracy, w szczególności poprzez nowe narzędzia wymiany informacji i wspólne dochodzenia.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: