Praca zdalna zostanie wpisana do Kodeksu pracy

Praca zdalna zostanie wpisana do Kodeksu pracy

Nowy projekt Kodeksu pracy przewiduje zastąpienie zapisów dotyczących telepracy nowymi regulacjami pracy zdalnej. Nowelizacja ma zastąpić funkcjonujące obecnie tymczasowe rozwiązania wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu pracą zdalną będzie praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym w miejscu zamieszkania. Miejsce wykonywania obowiązków będzie musiało zostać uzgodnione każdorazowo z pracodawcą.

Co istotne nowe przepisy nie przewidują wymogu wykonywania pracy regularnie i obowiązku raportowania pracodawcy jej wyników, jak miało to miejsce w przypadku zapisów o telepracy.

Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi narzędzi pracy i pokrycia kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadczeniem pracy z domu, takich jak min. za prąd czy Internet.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od odwołania stanu epidemii.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: