Nowy projekt Kodeksu pracy przewiduje zastąpienie zapisów dotyczących telepracy nowymi regulacjami pracy zdalnej. Nowelizacja ma zastąpić funkcjonujące obecnie tymczasowe rozwiązania

Projekt ustawy z 4 lutego 2022 roku o zmianie Kodeksu pracy przewiduje wprowadzenie nowego, 5 dniowego urlopu opiekuńczego w skali

Ministerstwo Pracy zapowiada uregulowanie kwestii pracy zdalnej – zmiany mają wejść w życie od stycznia 2022 r., jednak nie zostały

W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa, a przede wszystkim z obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd celem jej ograniczenia, pojawia się