Nowy urlop opiekuńczy w Kodeksie pracy

Nowy urlop opiekuńczy w Kodeksie pracy

Nowy urlop opiekuńczy w Kodeksie pracy

Projekt ustawy z 4 lutego 2022 roku o zmianie Kodeksu pracy przewiduje wprowadzenie nowego, 5 dniowego urlopu opiekuńczego w skali roku. Dodatkowe dni będzie można wykorzystać na opiekę nad bliską osobą. Nie będą one jednak płatne.

Nowy urlop opiekuńczy zostanie wprowadzony poprzez dodanie do Kodeksu pracy rozdziału Ia. Urlopy opiekuńcze i art. 1731.

„Pracownikowi będzie przysługiwał urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych” – wskazuje w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Za członka rodziny uważani będą syn, córka, matka, ojciec albo małżonek. Osoba nad którą sprawuje się opiekę musi wymagać znacznej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop zostanie udzielony na wniosek pracownika, który należy złożyć w terminie 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracownik będzie zobowiązany m.in. do podania we wniosku imienia i nazwiska osoby, nad którą sprawuje opiekę oraz uzasadnić z czego wynika konieczność udzielenia takiego wsparcia.

Czas urlopu opiekuńczego nie będzie płatny, jednak będzie wliczany do okresu zatrudnienia. Jest to o tyle istotne, że to właśnie od okresu zatrudnienia zależy szereg uprawnień pracowniczych.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia 2022 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: