Nowy projekt Kodeksu pracy przewiduje zastąpienie zapisów dotyczących telepracy nowymi regulacjami pracy zdalnej. Nowelizacja ma zastąpić funkcjonujące obecnie tymczasowe rozwiązania

Warszawa – 29 stycznia 2021 r. – Czy praca przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu może odejść

Sąd zasądził na korzyść pracownika odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Pracownik był przekonany, że

Z najnowszego badania GUS wynika, że polski mężczyzna będzie żył przeciętnie 74,1 roku, a kobieta - 81,8 roku.Wydłużający się