Rząd szeroko otwiera rynek pracy dla Ukraińców, w tym dla założenia firmy

Rząd szeroko otwiera rynek pracy dla Ukraińców, w tym dla założenia firmy

Rząd szeroko otwiera rynek pracy dla Ukraińców, w tym dla założenia firmy

We wtorek 8 marca Minister Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg i sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Przedsiębiorczości Olga Semeniuk spotkały się podczas wideokonferencji z członkami Rady Przedsiębiorczości. Przedstawicielki rządu zadeklarowały maksymalne rozszerzenie dostępu do rynku pracy i podejmowania działalności gospodarczej w Polsce dla Ukraińców.

Zapowiadana od kilku dni specustawa ma uregulować kwestie pomocy obywatelom Ukrainy takie jak: legalizacja ich pobytu na terytorium RP i dostępu do świadczeń socjalnych. Ministerstwo Pracy wraz Ministerstwem Przedsiębiorczości deklarują chęć szerokiego otwarcia dla Ukraińców rynku pracy, zachęcając polskich przedsiębiorców do składania ofert zatrudnienia.

Projektowane regulacje mają pozwolić obywatelom Ukrainy na rejestrację w powiatowym urzędzie pracy, a dzięki temu uzyskanie wsparcia w postaci usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, czy szkoleń. Jak dodała wiceminister Semeniuk: „Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Przedsiębiorczości w przygotowanej ustawie znalazły się rozwiązania, ułatwiające Ukraińcom przybywającym do naszego kraju zakładanie i podejmowanie działalności gospodarczej”.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: