Od 30 kwietnia 2022 r. rząd zmienił reguły przyznawania 40 złotowych świadczeń pieniężnych za dzień zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z

We wtorek 8 marca Minister Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg i sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Przedsiębiorczości Olga