Skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nowych zasad przyznawania dopłat do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy

Skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nowych zasad przyznawania dopłat do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy

Skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nowych zasad przyznawania dopłat do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy

Od 30 kwietnia 2022 r. rząd zmienił reguły przyznawania 40 złotowych świadczeń pieniężnych za dzień zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z Ukrainy. Uchodźcy, na których przyznawane jest świadczenie, muszą dysponować polskim numerem PESEL. Wielu mieszkańców Polski, którzy udzieli schronienia Ukraińcom skarży się teraz do Rzecznika Praw Obywatelskich na nowe zasady.

Nowe reguły składania wniosków o przyznanie ww. świadczeń przysługujących za każdy dzień zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z Ukrainy zostały wprowadzone w życie z ostatnim dniem kwietnia Ustawą z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 930). Wcześniej udzielający schronienia mogli składać wnioski bez potrzeby wpisywania numeru PESEL zakwaterowanego. Od 30 kwietnia 2022 r. jest to warunek konieczny ubiegania się o czterdziestozłotową dietę za każdy dzień zakwaterowania.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zaczęły napływać skargi w sprawie tych zmian. Obywatele, którzy udzielili schronienia podnoszą, że zostaną pozbawieni obiecanych im przez rząd świadczeń. Obawy wyrażają szczególnie ci, którzy przyjęli uchodźców w pierwszych dniach wybuchu wojny w Ukrainie, gdy w Polsce nie funkcjonowała jeszcze uproszczona procedura nadawania numeru PESEL, i wobec braku obowiązku jego posiadania nie wszyscy Ukraińcy starali się o jego nadanie. Najbardziej martwią się ci, których podopieczni wyjechali już z Polski z powrotem na Ukrainę lub do innego kraju.

„… nowelizacja może budzić wątpliwości co do jej zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego określoną w art. 2 Konstytucji  i wynikającą z niej zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. W jej świetle adresaci norm prawnych mają prawo oczekiwać, że regulacja prawna nie zostanie zmieniona na ich niekorzyść w sposób arbitralny i zaskakujący” – stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: