Od 30 kwietnia 2022 r. rząd zmienił reguły przyznawania 40 złotowych świadczeń pieniężnych za dzień zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z