Komornik prowadził egzekucję wierzytelności z lokalu niemieszkalnego należącego do dłużnika – spółki z o.o. Spółka nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Minister Sprawiedliwości odsunął od wykonywania czynności i zawiesił w pełnieniu obowiązków służbowych komornika Marcina M. z Chrzanowa. Komornik miał dopuścić

9 miliardów zł są winne polskie firmy innym przedsiębiorcom - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Wierzyciele próbują różnych sposobów,

Od czasu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 771) o komornikach sądowych,