Przedsiębiorca, podatnik VAT, nabył cztery działki, które później zamierzał odsprzedać. Do organu interpretacyjnego wystąpił z zapytaniem, czy przy sprzedaży tych

Twórca projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz instalacji elektrycznych wystąpił do organu podatkowego z pytaniem o kwalifikację przychodów osiąganych z tego tytułu,

Będąca czynnym podatnikiem VAT spółka z o.o. spółka komandytowa zawarła umowę na dostawę towarów o wartości powyżej 15 000 zł.,

Będący czynnym podatnikiem VAT wspólnik spółki komandytowej, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, polegającą