Mechanizm podzielonej płatności a faktury poniżej 15 000 zł

Mechanizm podzielonej płatności a faktury poniżej 15 000 zł

Mechanizm podzielonej płatności a faktury poniżej 15 000 zł

Będąca czynnym podatnikiem VAT spółka z o.o. spółka komandytowa zawarła umowę na dostawę towarów o wartości powyżej 15 000 zł., jednak dostawa dokonywana była partiami, których poszczególne wartości nie przekraczały tej kwoty. Powzięła więc wątpliwość, czy powinna dokonywać rozliczeń tych częściowych dostaw fakturami VAT w systemie mechanizmu podzielonej płatności.

W skierowanym do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosku spółka wskazała, że zawarła umowę na dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Wartość dostaw wraz z podatkiem VAT przekraczać ma kwotę 15 000 zł. Ale spółka będzie realizować dostawy partiami, z których pierwsza będzie mieć wartość 8 000 zł, a druga 12 000 zł. W związku z tym wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy musi na fakturach dokumentujących te poszczególne partie dostaw umieszczać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Przedsiębiorca powołując się na regulujący tę kwestię art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT uznał, że w przepisie tym mowa o fakturach, a nie o transakcjach dokumentowanych fakturami. Zatem obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności obejmuje faktury dokumentujące dostawy, których wartość wraz z podatkiem VAT przekracza 15 000 zł. Nie jest istotne, czy dostawa jest samodzielną, jedną czynnością, czy tylko częścią bardziej złożonej transakcji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 14 stycznia 2021 r. interpretacji indywidualnej zgodził się z przedsiębiorcą. Przyznając rację jego stanowisku stwierdził:

„… w przypadku gdy wystawione przez Wnioskodawcę faktury dokumentują sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w których kwota należności ogółem będzie stanowić kwotę poniżej 15.000 zł brutto, faktury te nie muszą zawierać wyrazu „mechanizm podzielonej płatności”. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje kwota, na jaką zostaną zawarte poszczególne umowy z kontrahentami. Ww. przepisy jednoznacznie odnoszą się do wartości faktury, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców a nie do kwoty zawartej w umowie miedzy kontrahentami” (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.906.2020.1.IK).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: