Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca

Przedsiębiorca dokonał wykupu samochodu osobowego, użytkowanego na potrzeby firmy w ramach leasingu operacyjnego. Jednak faktury wykupu nie ujął w kosztach

Już prawie rok wszyscy funkcjonujemy w zmienionej rzeczywistości, którą wyznacza nam pandemia Covid-19. Ci przedsiębiorcy, którym do tej pory udało

Ponad połowa firm z sektora MŚP wystawia na prośbę kontrahentów faktury z dłuższymi terminami płatności, niż miało to miejsce przed