Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu

Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu

Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu

Przedsiębiorca dokonał wykupu samochodu osobowego, użytkowanego na potrzeby firmy w ramach leasingu operacyjnego. Jednak faktury wykupu nie ujął w kosztach uzyskania przychodu prowadzonej działalności, a więc i nie wprowadził auta do ewidencji środków trwałych firmy. W związku z planowaną sprzedażą samochodu, wystąpił do organu podatkowego z pytaniem o opodatkowanie VAT planowanej transakcji.

Umowę leasingu operacyjnego przedsiębiorca podpisał 30 czerwca 2017 r. na okres 36 miesięcy. Po upływie jej obowiązywania, ostatnią fakturą nie wykupił samochodu na firmę, a na cele prywatne. Przekazanie na te cele nastąpiło w momencie wykupu auta z leasingu, 30 czerwca 2020 r. Choć wykupujący jest czynnym podatnikiem VAT, to po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego nie odliczał VAT z tytułu wykupu. Do organu podatkowego wystąpił z pytaniem, czy słusznie stoi na stanowisku, że z uwagi na upływ 6 miesięcy od daty wykupu, planowana transakcji sprzedaży wykupionego ww. okolicznościach samochodu nie będzie podlegać opodatkowaniu ani podatkiem dochodowym, ani podatkiem od towarów i usług.

W wydanej 26 kwietnia 2021 r. interpretacji indywidualnej przedsiębiorcy rację przyznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: „… samochód został po zakończeniu umowy leasingu wykupiony przez Wnioskodawcę na cele prywatne. Wnioskodawcy w związku z wykupem samochodu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Sprzedaż przez Wnioskodawcę samochodu stanowić będzie zatem zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym, Wnioskodawca będzie zbywać samochód, stanowiący jego majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem tego, zamierzona czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług” (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.100.2021.4.ABU).

Dyrektor KIS opowiedział przedsiębiorcy tylko na pytanie co do braku opodatkowania VAT wykupionego z leasingu auta. Jednakże mając na uwadze regulację art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT, należy zgodzić się z podatnikiem, że planowana przez niego transakcja sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie bowiem z tym przepisem, podlegającym opodatkowaniu PIT źródłem przychodu nie jest odpłatna sprzedaż rzeczy po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: